Paul Williams
TAK UŽ SE PUSŤ

Delší či jednověté "myšlenky", nebo přesněji, procítěné pravdy, zachycené na jednotlivé stránky, se skládají do knížečky s těžko definovatelnou formou, se kterou si ti, kteří ji chtějí zařadit, nevědí rady. Snad právě proto ji můžete v pražské Městské knihovně najít v oddělení poezie. Ale proč ne? Není to jedno, tam kde jde víc o obsah než o formu? Tam, kde je především nutné pochopit, že není, čeho se bát, a najít odvahu se konečně pustit.

Chtít za každou cenu něco vlastnit je určitou formou pochybování. Všechny důvody, proč se lidé vážou na hmotné statky a majetky, mají jednoho společného jmenovatele, a sice pochybování o vlastní ceně.
Kdyby tito znali svoji vlastní cenu, věděli by, že se nepotřebují vázat na žádnou hmotu.
Nemůžeš vždy dostat to, co chceš.
Ale jistě dostaneš to, co potřebuješ.
Vždycky máš stejně víc, než si můžeš přát.
Tvá neustálá přání ti jenom zabraňují užívat toho, co už máš.
Něčeho dosáhnout je vždy větší požitek než vlastnictví.
A protože vždy dostaneš to, co potřebuješ, můžeš se bez obav něčeho ze svého vlastnictví vzdát, takže vždy budeš něco potřebovat.
Tak alespoň s sebou nebudeš tahat tolik zátěže.
Je to vždy znovu a znovu požitek podílet se na průchodu energie.
Být si plně vědom toho, když tebou protéká proud energie, je jediné skutečné uspokojení, jež je nám v životě dopřáno.
Třeba plně vědomý sex je čistý tok energie. Vina je vždy překážkou. Proto platí, kdo sám sebe nemiluje, nemůže umět milovat.

* * *

Láska je oddání se.
Láska je oddání se. Žárlivost, vlastnictví a chamtivost patří pochybeným.
Nemají s láskou nic společného.
Každý akt lásky by měl být důvodem radosti pro každého, kdo si jí je vědom.
Lásce se vysmívat nebo ji hanit znamená mít strach před životem.

* * *

Stud je výsledek chování, které člověka přimělo k tomu, aby udělal něco, co nepovažoval za správné.
Nebo když ho společenský tlak donutil pochybovat o vlastních citech.
Stydět se znamená odsuzovat sám sebe: člověk by neměl sebe odsuzovat ani nikoho soudit.
To nejlepší, co pro sebe můžeš udělat, je přiznat se otevřeně ke svým pocitům a podle nich také jednat.
Jestliže ti tvoji přátelé nebo i sousedi nerozumí, je tvojí povinností tak dlouho dělat to, co je podle tebe správné, až porozumí.
To je tvoje odpovědnost. Vůči sobě i vůči jiným.
Udělat byť i jenom o malinký kousek méně znamená vyhýbat se svému vědomí.
Když se ti nepodaří jednat dle svých pocitů, nestyď se za to.
Koncentruj ale všechnu svoji energii na to, abys příště podle nich jednal.

 

Das Energi © Paul Williams. České vydání pod názvem Tak už se pusť
nakladatelství Horus v roce 1996, překlad Milan Šinták.