Hermann Hesse
SIDDHÁRTHA

Nevelké, ale o to krásnější dílko známého německého autora s podtitulem "Indická báseň". Za pozornost jistě stojí více Hesseho knížek, takže je příjemné, že se nakladatelství Argo postaralo o vydání Hesseho souborného díla v češtině.

“Měl jsi štěstí ,” řekla při rozloučení, “otevírají se ti jedny dveře za druhými. V čem to asi je? Máš nějaké kouzlo?”
       Siddhártha řekl: ”Včera jsem ti vyprávěl, že dokážu myslet, čekat a postit se, ale ty sis myslela, že to k ničemu není. Je to však dobré k lecčemu, Kamalo, ještě uvidíš. Uvidíš, že hloupí šramanové v lesích umějí nejednu pěknou věc, kterou vy neumíte. Ještě předevčírem jsem byl rozedraný žebrák, včera jsem již políbil Kamalu a brzy budu kupcem a budu mít peníze a všechny ty věci, kterých si tak ceníš.”
       “No, ano” připustila. “Ale jak by to bylo s tebou beze mne, co bys byl, kdyby ti Kamala nepomohla?”…
       Milá Kamalo, " řekl Siddhártha a vztyčil se, "když jsem za tebou přišel do tvého sadu, učinil jsem první krok. Bylo to moje předsevzetí, učit se lásce u té nejkrásnější ženy. Od první chvíle, kdy jsem to předsevzetí učinil, jsem také věděl, že je provedu. Věděl jsem, že mi pomůžeš, už v tom okamžiku, kdy jsi na mne prvně pohlédla u vrat do sadu, jsem to věděl."
       "Ale což kdybych byla nechtěla?"
       "Ty jsi chtěla. Pohleď, Kamalo, když hodíš kámen do vody, spěchá nejkratší cestou ke dnu. Tak je tomu, když Siddhártha má nějaký cíl, nějaký záměr. Siddhártha nic nečiní, čeká, myslí, postí se, ale prochází věcmi světa jako kámen skrze vodu, aniž co dělá, aniž se pohne; je přitahován, nechává se padnout. Jeho cíl jej přitahuje, protože nevpouští do své duše nic, co by se mohlo cíli protivit. To je to, čemu se Siddhártha naučil u šramanů, to je to, co pošetilí nazývají kouzlem a o čem si myslí, že je to způsobeno démony. Nic není způsobeno démony. Žádní démoni nejsou. Každý může čarovat, každý může dosáhnout svých cílů, umí-li myslet, umí-li čekat, umí-li se postit."

 

Siddhartha – vydáno 1987. České vydání Argo 2000
(Hermann Hesse - Souborné dílo, díl V), překlad: Miloš Černý.