Slabosti pro iluzi


Nálady měnívá
vždy podle obleku
za večer vystřídá
několik rolí
Chvíli se usmívá
pak je jí do breku
to co jí potěší
hned jí zas bolí

Milence pohřbívá
jednoho měsíčně
a přesto nemívá
o nové nouzi   (Naopak!)
Stále jich přibývá
Z pocitů směsí čně
iluzí omámen
rozum se vzpouzí

Za ruku vodí tě
zšeřelým náměstím
na odiv staví se
hned se zas schová
Mít slabost pro dítě
hraničí s neštěstím
zvláště pak je-li to
zkušená vdova

 

Bolesti přivykla
své i těch ostatních
věří že není nic
jak se to jeví
Pozvolna vyviklá
důvěru v prostý smích
čím si byl člověk jist
to náhle neví

Sní své sny o moci
která jí proslaví
spoléhá na kouzla
na svůdnost těla
Snad jí lze pomoci
pokud se zastaví
a bude sama chtít
Proč by však chtěla?