Bezelstná


Na rtech tvá sladká ústa
a v zádech dýku
svět zastavil a zůstal
v tom okamžiku

Štěstím mě náhle zalila
přesladká rána bodná
Ta s kosou pohár nalila
a řekla mi "Až do dna!"

Tak jako bych se opil
necítím bolest
stejně bych nepochopil
že šlo jen o lest

Ty rozmařile utrácíš
z toho co bylo v sázce
My důvěřiví hlupáci
jsme odsouzeni k lásce