Tudy vede cesta dovnitř. Tudy vede cesta dovnitř. Ale opravdu jen pro ty, kteří nevědí.